HITA00681U Italiensk - Valgfag, Regionernes Italien: Formidling

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Italian - Elective subject, regions Italy: Communication

Kursusindhold

Kursusforløbet tilrettelægges omkring en studietur til en udvalgt region eller by i Italien. Forløbet består dels af en række forelæsninger inden for den valgte regions/bys historie, litteratur og sprog, dels af forberedende studenteroplæg om særligt udvalgte emner inden for det studerede område, enten under studieturen eller tilknyttet den indledende forelæsningsrække. Som forberedelse til oplægget på studenterkonferencen gives vejledning i grupper og individuelt, bl.a. med fokus på de særlige udfordringer i forbindelse med mundtlig formidling (valg af målgruppe, form og hjælpemidler)

Modul 8: Regionernes Italien: Valgfag, formidling 7,5 ECTS-point
På baggrund af en generel introduktion til Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden ser vi nærmere på regionen Friuli-Venezia Giulia, i særdeleshed byen Trieste, og dens historiske, kulturelle og sproglige særtræk. I tilknytning til valgfagsundervisningen arrangeres der en studietur til regionen. Som en del af valgfagsundervisningen og som introduktion til studieturen vil vi gennem en forelæsningsrække bl.a. komme ind på store triestinske forfattere som Svevo, Saba og Magris, og også nyere migrantlitteratur fra området. Med sin geografiske og kulturelle placering i grænselandet mellem Italien, Østrig-Ungarn og Jugoslavien er Trieste yderst interessant ud fra et historisk perspektiv: området har gennem århundreder og også i nyere tid hørt under forskellige nationer, har haft forskellige sprog og er mærket af en række dramatiske begivenheder relateret til dets omskiftelige status. Trieste og hele regionen Friuli-Venezia Giulia byder også på spændende gastronomiske oplevelser der går ud over det traditionelle italienske køkken. Sideløbende med forelæsningsrækken vil vi arbejde med vilkår og problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af et konkret formidlingsprodukt, som består i et mundtligt oplæg på en studenterkonference om et særligt udvalgt emne knyttet til regionen.
Forelæsningsrækken kan endvidere anvendes som udgangspunkt for frit emne på såvel BA som KA.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse