HITÅ00501U ÅU ITA - Italiensk - Propædeutik 1 (2 semestre)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU ITA - Italiensk - Propædeutik 1

Uddannelse
Italiensk
Kursusindhold

Italiensk propædeutik er et grundkursus i italiensk for studerende der begynder på italienskstudiet og som ikke har studentereksamen i italiensk på højt niveau eller tilsvarende færdigheder.

Formålet med kurset er at lære deltagerne at forstå, læse, skrive og tale et relativt enkelt italiensk samt at lære dem den italienske basisgrammatik. Desuden forberedes deltagerne på nogle af de discipliner som de senere kommer til at beskæftige sig med på studiet, især oversættelse (primært dansk-italiensk), mere teoretisk grammatik og fri skriftlig udtryksfærdighed, i beskedent omfang også litteratur, historie og samfundsforhold.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensform: Prøven er sammensat af to dele, en mundtlig bunden prøve med forberedelse og en skriftlig bunden prøve på universitetet