HISK04641U  ARAB, Shia-islam

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ARAB, Shia-islam

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Islamiske Studier
Kursusindhold
Kurset vil bestå af 6 undervisningsgange med fokus på en diskussion af shia-islams tidlige dogmatiske og retslige udvikling, etableringen af det safavidiske dynasti i Iran, etableringen af Den Islamiske Republik og endelig på en diskussion af den shiitiske tilstedeværelse i den moderne muslimske verden.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Shia-Islam (Fagelementkode HISA04641E)
Heinz Halm: Shiism, New York: Columbia University Press 2004 eller senere udgave og dertil en materialesamling, der vil være klar ved kursets begyndelse.
Der kræves et vist kendskab til islams klassiske historie
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 400,5
  • Forelæsninger
  • 12
  • I alt
  • 412,5