HISK04641U ARAB, Shia-islam

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ARAB, Shia-islam

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Islamiske Studier
Kursusindhold
Kurset vil bestå af 6 undervisningsgange med fokus på en diskussion af shia-islams tidlige dogmatiske og retslige udvikling, etableringen af det safavidiske dynasti i Iran, etableringen af Den Islamiske Republik og endelig på en diskussion af den shiitiske tilstedeværelse i den moderne muslimske verden.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Shia-Islam (Fagelementkode HISA04641E)
Heinz Halm: Shiism, New York: Columbia University Press 2004 eller senere udgave og dertil en materialesamling, der vil være klar ved kursets begyndelse.
Der kræves et vist kendskab til islams klassiske historie
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 400,5
  • Forelæsninger
  • 12
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet