HISK04632U ARAB, Islamisk jura

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Islamic law

Uddannelse
Udbdyes efter: KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i
Islamiske Studier
Kursusindhold
Kurset behandler væsentlige aspekter forbundet med islamisk jura.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Islamisk jura (Fagelementkode HISA04631E)
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5