HISK04622U ARAB, Koran, hadith, sira og tafsir

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Qur´an, Hadith, Sira and Tafsir

Uddannelse
Udbydes efter: 2008 KA-studieordning for kandidatuddannelsen i
Islamiske Studier
Kursusindhold
Kurset giver den studerende grundig viden om Koranen som tekst og om de særlige litteraære genre, der blev udviklet af muslimske lærede i studiet af Koranen og profetens liv.
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Koran, hadith, sira og tafsir (Fagelementkode HISA04621E)
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5