HINB00441U INDI, Kulturhistorie og arkæologi II – Den epiklassiske periode

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Culture History and Archaeology II – The Epiclassic Period

Uddannelse
Udbydes efter: BA - 2010 studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer.
Kursusindhold
Kurset er formet som en grundig indføring i den epiklassiske periode i det centrale Mexico, som den udfoldede sig i perioden fra ca. 650 e.v.t. og frem til ca. 900 e.v.t. Undervisningen vil bl.a. koncentrere sig om de sociopolitiske forhold i området efter Teotihuacans fald, de forskellige bystater (Xochicalco, Cacaxtla og Teotenango) samt disses indbyrdes forhold og relationer til det øvrige Mesoamerika. Endvidere vil der blive fokuseret på de rige vidnesbyrd og nye indsigter fra periodens inskriptioner og ikonografi. En kort introduktion til forskningshistorien vil også indgå i kurset.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Kulturhistorie og arkæologi II (Fagelementkode HINB00441E)

Artikler og kapitler i diverse bogpublikationer. Størstedelen vil være at finde i Absalon.

Indskrevet som studerende ved Indianske sprog og kulturer
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 30
  • Forelæsninger
  • 98
  • I alt
  • 128