HINB00411U INDI, Mayahieroglyffer A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Maya Hieroglyphs A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010
Kursusindhold
Kurset giver en introduktion til de grundlæggende principper for mayaernes skrift og dens tydning, et kendskab til de vigtigste tegn, forståelse af kalenderen samt fortrolighed med brugen af håndbøger til studiet af mayahieroglyffer. En del af kurset vil bestå i gruppearbejde og analyse af glyfiske tekster
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Mayahieroglyffer A (fagelementkode HINB00411E)

Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2001) og den senest opdaterede workshophåndbog fra den Europæiske Maya-konference (European Maya Conference).

Den eksaminationsberettiget underviser opgiver et pensum på 400 normalsider fra oversigtsværker og udvalgte forskningsartikler, mens tilvalgsstuderende sammensætter et pensum på 1000 sider.
Kurset er tilgængeligt for alle og kræver ikke en baggrund i mesoamerikanske studier eller skriftsystemer.
Holdundervisning med dialog på grundlag af oversigtlitteraturen såvel som forskningsartikler. Et antal undervisningstimer er mere praktisk orienteret og vil tage form af workshops med gruppearbejde
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,5