HINB00392U INDI, Kulturhistorie og arkæologi I - Teotihuacan

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Culture History and Archaeology I - Teotihuacan

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer,
2010
Kursusindhold
Kurset er formet som en grundig indføring i Teotihuacan-kulturen som den udfoldede sig i perioden fra ca. 100 e.v.t. og frem til ca. 650 e.v.t. Undervisningen vil bl.a.  fokusere på den monumentale arkitektur, den tidlige bydannelse, vægmaleritraditionen, skrift og ikonografi, Teotihuacans imperiedannelse og rolle i Mesoamerikas kulturhistorie samt forskningshistorien.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Kulturhistorie og arkæologi I (fagelementkode HINB00391E)
De studerende anbefales at anskaffe sig Annabeth Headricks The Teotihuacan Trinity: The Sociopolitical Structure of an Ancient Mesoamerican City. University of Texas Press, Austin (2007) før semesterstart
Indskrevet som studerende ved Indianske sprog og kulturer
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,5