HINB00351U INDI, Mesoamerikanske sprog B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Mesoamerican Languages B

Uddannelse
Udbydes efter: BA - 2010 studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer.
Kursusindhold
Sprog i Mesoamerika B har som formål at videreudvikle de studerendes kendskab til lingvistikken generelt og i Mesoamerika, herunder kendskabet til lingvistisk terminologi, lingvistisk analyse og grammatiske fænomener. De analytiske kompetencer erhvervet i Sprog i Mesoamerika A vil blive videreudviklet gennem studiet af et specifikt mesoamerikansk sprogs grammatik, i dette tilfælde det sprog – samt dets efterkommende – der er registreret i de glyffiske tekster fra mayaernes klassiske periode (c. 250-830 e.Kr.).
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Det mesoamerikanske sprog B (Fagelementkode HINB00351E)
Undervisningsmaterialet vil fortrinsvis bestå af artikler fra forskellige tidsskrifter som vil være at finde i Absalon. Pensum er obligatorisk og består af 250 normalsider obligatorisk videnskabelige artikler, monografier, samt 23 normalsider af indledende grammatiske værker.
Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer og bestået Mesoamerikanske sprog A
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 10
  • Forelæsninger
  • 98
  • I alt
  • 108