HINB00321U INDI, Mesoamerikanske sprog A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Mesoamerican Languages A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer,
2010
Kursusindhold
Fagelementet giver en introduktion til mesoamerikanske sprog samt indianske sprog på de Amerikanske kontinenter generelt. Derudover, tjener kurset som introduktion til fagdisciplinen lingvistik, herunder sprogtypologi, dialektologi, historisk lingvistik, samt synkron og diakron sprogbeskrivelse
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Mesoamerikanske sprog A (Fagelementkode HINB00321E)
Den eksaminationsberettigede underviser opgiver et bundent pensum på 200 normalsider. Pensum sammensættes af oversigtslitteratur, kapitler fra monografier og forskningsartikler.
Kurset er tilgængeligt for alle og kræver ikke en baggrund i mesoamerikanske studier eller skriftsystemer.
Holdundervisning med dialog på grundlag af oversigtslitteraturen såvel som forskningsartikler.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,5