HINB00301U INDI, Indianske kulturer i Amerika

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to Amerindian Cultures

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer,
2010
Kursusindhold

Kurset vil give et overblik over de indianske kulturer i Amerika i perioden

fra de første indvandringer og frem til erobringen og koloniseringen i

1500-1800-tallet, herunder indvandringen til kontinentet, de væsentligste kulturområders kronologi, samfundsformer, levegrundlag og kulturområdernes indbyrdes forhold, ligheder og forskelle. Områderne er fx Nordvestkysten, den nordamerikanske prærie, det sydvestlige USA, det sydamerikanske lavland og

Andesområdet. Den studerende vil få kendskab til det mest grundlæggende arkæologiske og historiske materiale, erfaring med de akademiske redskaber (kildesøgning, anvendelse af kilder, referenceteknik mv.) og brugen af dem, samt få lejlighed til at formidle sin forståelse, såvel skriftligt som mundtligt, på en klar og sammenhængende måde.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Indianske kulturer i Amerika (fagelementkode HINB00301E)
Det anbefales de studerende at anskaffe sig nyeste udgave af Chris Scarres The Human Past (2009, Thames & Hudson) før semesterstart.
Indskrevet som studerende på Indianske sprog og kulturer
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5