HINA00431U INDI, Mayahieroglyffer B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Maya Hieroglyphs B

Uddannelse
Udbydes efter: BA - 2010 studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer.
Kursusindhold
Kurset fokuserer på at styrke kendskabet til mayaepigrafiens grundlæggende principper samt læsning, analyse og fortolkning af lette glyfiske tekster. En del af kurset vil bestå af gruppearbejde og analyse af glyfiske tekster.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Mayahieroglyffer B (Fagelementkode HINB00431E)
Den eksaminationsberettigede underviser opgiver et bundent pensum på 400 normalsider for grundfagsstuderende, mens tilvalgsstuderende sammensætter et pensum på 1000 sider. Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2001) og den senest opdaterede workshophåndbog fra den Europæiske Maya Konference.
Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer og bestået Mayahieroglyffer A
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 10
  • Forelæsninger
  • 98
  • I alt
  • 108