HINA00421U INDI, Aztekernes kultur og historie

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Aztec Culture and History

Uddannelse
Udbydes efter: BA - 2010 studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer eller BA Tilvalg 2007 studieordning i Indianske Sprog og Kulturer.
Kursusindhold
Kurset er formet som en generel indføring i den aztekiske kultur og de væsentligste kilder, herunder arkæologi, ikonografi og skrift samt de mange skriftlige kilder fra tiden efter den spanske erobring. Fokus vil være på perioden fra ca. 1300-1519 e.v.t., ligesom vi vil beskæftige os med de mange fund fra den aztekiske hovedstad Tenochtitlan, men der vil også blive lagt vægt på perioden 1519 og frem til ca. år 1600, i hvilken mange af de vigtigste kilder til aztekisk sprog, kultur og religion stammer fra. Emner der vil blive berørt er bl.a. vandringsmyter, grundlæggelsen af Tenochtitlan, religion, hellige bjerge, imperiedannelse og aztekisk kultur i den tidlige koloniale periode.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Aztekernes kultur og historie (Fagelementkode HINB00421E)
eller
BA 2007-tilvalgsordning:
Aztekernes kultur og historie (Fagelementkode HINB10031E)
Det anbefales de studerende at anskaffe sig Michael E. Smiths The Aztecs (3. udgave, 2012) og Richard Townsends The Aztecs (3.udgave, 2009) før studiestart.
Indskrevet som studerende på Indianske sprog og kulturer eller optaget som tilvalgsstuderende
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 30
  • Forelæsninger
  • 98
  • I alt
  • 128