HINA00361U INDI, Mayaernes kultur og historie

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Maya Culture and History

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010 eller BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indianske Sprog og Kulturer 2007
Kursusindhold
Fagelementet omfatter en grundig indføring i mayaernes kultur og historie fra den præklassiske periode og frem til den spanske invasion i 1500-tallet. Hovedvægten vil ligge på den klassiske periode (ca. 250 – 950 e.Kr.), arkæologisk data fra de vigtigste hovedstæder, samt historisk data fra tilsvarende hieroglyfiske tekster. Kurset består af en række emner og vil fokusere bl.a. på mayaernes kosmologi, panteon, og mytiske fortællinger (deriblandt Popol Vuh).
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Mayaernes kultur og historie (fagelementkode HINB00361E) 7,5 ECTS

BA tilvalg 2007-studieordning:
Mayaernes kultur og historie (fagelementkode HINB10021E) 15 ECTS

Grundteksten vil være Robert J. Sharer & Loa P. Traxler, The Ancient Maya (Stanford University Press, 2006) eller litteratur i tilsvarende omfang og niveau.

Den eksaminationsberettigede underviser opgiver et bundent pensum på 700 normalsider. Pensum sammensættes af oversigtslitteratur, kapitler fra monografier og forskningsartikler.
Kurset er tilgængeligt for alle og kræver ikke en baggrund i mesoamerikanske studier eller skriftsystemer.
Holdundervisning med dialog på grundlag af oversigtslitteraturen såvel som forskningsartikler
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet