HINA00341U INDI, Det mesoamerikanske kulturområde B / Det mesoamerikanske kulturområde

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area B / The Mesoamerican Culture Area

Uddannelse
Udbydes efter: BA - 2010 studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer eller BA Tilvalg 2007 studieordning i Indianske Sprog og Kulturer
Kursusindhold
Kurset er dels en videre indføring i det mesoamerikanske kulturområdes historie, dels formet som en mere emnemæssig tilgang til området, hvor vi vil se nærmere på enkelte fundsteder og byer, samt emner som boldspillet, religion, krigsførsel, kalendersystemer og skrift.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde B, 7,5 ECTS (Fagelementkode HINB00341E)
eller
BA 2007-tilvalgsordning:
Det mesoamerikanske kulturområde, 15 ECTS (Fagelementkode HINB10011E)
Det anbefales tilvalgsstuderende at anskaffe sig Michael D. Coe og Rex Koontz’ Mexico from the Olmecs to the Aztecs (7nde udgave, 2013) før semesterstart
Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 10
  • Forelæsninger
  • 98
  • I alt
  • 108