HINA00311U INDI, Det mesoamerikanske kulturområde A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area A / The Mesoamerican Culture Area

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010 eller BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indianske Sprog og Kulturer 2007
Kursusindhold
Kurset vil forme sig som en introduktion til Mesoamerika som kulturområde, herunder dets geografi, dets kronologi, de mest centrale kulturer (herunder olmekerne, zapotekerne, mayaerne, Teotihuacan og aztekerne) og deres indbyrdes forhold, samt give den studerende indblik i det mest grundlæggende arkæologiske materiale.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde A (fagelementkode HINB00311E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde (fagelementkode HINB10011E)
Det anbefales studerende at anskaffe sig den nyeste udgave af Michael D. Coe & Rex Koontz’ Mexico: From the Olmecs to the Aztecs (Thames & Hudson) samt Susan Toby Evans’ Ancient Mexico and Central America (Thames & Hudson) inden semesterstart
Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,5