HIEK03192U Det indoeuropæiske ordforråd

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Indoeuropean vocabulary

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold
På kurset gennemgås udvalgte dele af det indoeuropæiske ordforråd fordelt på semantiske felter som slægtskabsforhold, livsfaser og overgangsriter, sociale institutioner, agerbrug og kvægavl, krigsførelse og religion med særligt henblik på semantisk rekonstruktion.
Materiale udleveres på holdet.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset kan være udgangspunkt for en fri opgave på KA, men kan også bruges som valgfag på BA