HIEK03161U Indoeuropæisk morfologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Indo European morphology

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

I kurset læses og diskuteres artikler om indoeuropæisk morfologi i bred forstand. Der vil være gode muligheder for input fra de studerende.

Målbeskrivelser

Eksaminanden skal:

• beherske indoeuropæisk morfologi på tidssvarende videnskabeligt

niveau;

• være velorienteret i og redegøre for den vigtigste faglitteratur om

indoeuropæisk morfologi;

• selvstændigt, kritisk og på solid videnskabelig basis kunne applicere

sine teoretiske kundskaber og analytiske færdigheder på et udvalgt morfologisk eller morfofonologisk emne inden for den indoeuropæiske diakron-komparative lingvistik, det være sig inden for et af de attesterede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier;

• kunne formidle videnskabelige problemstillinger inden for indoeuropæisk morfologi klart og velargumenteret, skriftligt såvel som mundtligt;

• kunne sortere information og uddrage mønstre og tendenser fra morfologiske eller morfofonologiske data af kompleks og uforudsigelig art fra et af de attesterede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier.
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri, skriftlig hjemmeopgave med mundtlig sagsfremstilling.