HIEB00431U Indoeuropæisk morfologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Indo-European Morphology

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Gennem modulet skaffer den studerende sig et elementært kendskab til de centrale indoeuropæiske sprogs morfologiske (bøjningsmæssige) udvikling fra grundsproget til de ældste overleveringsperioder. Den studerende bliver navnlig bekendt med teorier for ansættelse af indoeuropæiske paradigmetyper og skaffer sig et basalt kendskab til den morfologiske struktur i de vigtigste af de enkelte sproggrene.

Holdundervisning med inddragelse af de studerende i en dialogform, der tilpasses
deltagernes forudsætninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 108
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 70
  • I alt
  • 206
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Se studieordning
Bedømmelsesform
7-trins skala