HIEA00381U Indoeuropæisk og indoeuropæerne

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Indo-European and the Indo-Europeans

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Gennem modulet skaffer den studerende sig et generelt kendskab til de indoeuropæiske sprogs identitet og overleveringsperioder samt et basalt kendskab til metodikken i den sammenlignende-historiske sprogvidenskab. Den studerende skal desuden erhverve sig et elementært indblik i de for indoeuropæistikken særligt relevante kulturforhold.

Holdundervisning med inddragelse af de studerende i en dialogform, der tilpasses
deltagernes forudsætninger
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Se studieordning
Bedømmelsesform
7-trins skala