HIDA00682U INDO, Sanskrit 1 (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sanskrit 1

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010 eller

BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indologi
Kursusindhold

Faglige mål:

 • oversætte præcist fra sanskrit til et idiomatisk korrekt dansk
 • vise sin viden om den oversatte teksts kulturhistoriske kontekst i sin oversættelse
 • kommentere og analysere en eller flere af eksaminanden opgivne tekster grammatisk.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Indologi: Sanskrit 1 (fagelementkode HIDB00681E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Sanskrit A, Puranaer og den Episk Litteratur (fagelementkode HIDB10031E)
Vil blive lagt i Absalon
Se relevant studieordning
Læseøvelser og oversættelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 384,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 412,5