HIDA00631U  INDO, Sanskrit Propædeutik B (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sanskrit propaedeutic B

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Faglige mål er at

  • oversætte 1-3 elementære lærebogstekster på sanskrit hentet fra pensum til dansk
  • kommentere 1-3 sætninger grammatisk eller 1-5 grammatiske emner.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Sanskrit Propædutik B (fagelementkode HIDB00631E)

Lægges på Absalon ved semesterstart

Bestået Sanskrit propædeutik A
Holdundervisning
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5