HIDÆ00661U INDO, Sankrit Propædeutik C

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sankrit Propædutik C

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold
På baggrund af lærebogstekster arbejdes med sanskrit tekstlæsning, grammatik og sproghistorie.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Sankrit Propædutik C (fagelementkode HIDB00661E)
Charles Lanman, Sanskrit Reader; W.D. Whitney, Sanskrit Grammar
Bestået Sanskrit Propædeutik B
Forelæsninger og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse