HIDÆ00601U INDO, Sanskrit Propædutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sanskrit propaedeutic A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold
På baggrund af elementære lærebogstekster arbejdes med sanskrit tekstlæsning, grammatik og sproghistorie.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Sanskrit Propædutik A (fagelementkode HIDB00601E)
En tekst svarende til Lektion 1-20 i Walter H. Maurer: The Sanskrit Language. An Introductory Grammar and Reader, Surrey 1995 samt 150 normalsider oversigtlitteratur om sanskrits sproghistorie
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 562,75
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 618,75
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse