HIAÆ00031U  MIS, Hindi propædeutik C

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Hindi propaedeutic C

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen
Kursusindhold
Tekstlæsning, grammatik, mundtlig kommunikation, skriftlige øvelser
Målbeskrivelser
2012-ordning:
Hindi propædeutik C (fagelementkode HIAÆ00031E)
Lægges i Absalon før semesterstart
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 84