HIØÆ00601U SØA, Indonesisk Propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Indonesian Propaedeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010
Kursusindhold
This is the first semester of Indonesian. We will teach basic conversation, reading, writing and grammar.
Målbeskrivelser

BA 2010-Studieordning:
Indonesisk propædeutik A (fagelementkode HIØB00601E)

Wolff, John U., Dede Oetomo and Daniel Fietkewicz. 1992. Beginning Indonesian. Ithaca: Cornell University, Southeast Asia Program.
Discussion, exercises, lecture, group work
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 490
  • Forelæsninger
  • 112
  • Vejledning
  • 17
  • I alt
  • 619