HHEA01291U HEB, Moderne Hebraisk Litteratur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Hebrew Literature

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag, Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk ærkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund.
Kursusindhold

For de BA studerende er kurset en indføring i moderne hebraisk litteratur og litteraturhistorie fra oplysningstiden frem til det 20. og det 21. årh. Den BA-studerende arbejder med at læse, oversætte, analysere og tolke udvalgte værker og forfatterskaber sprogligt og litterært. Teksterne omfatter prosa og poesi.

Udover de udvalgte litterære tekster får KA-studerende muligheden for at sammensætte egne literære tekster. Både BA og KA studerende får undervisning og vejledning i litterære teorier og kritisk diskursanalyse.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Moderne hebraisk litteratur (Fagelementkode HHEB01291E)
eller
KA 2008-studieordning:
Moderne litteratur med litterær teori og metode (Fagelementkode HMØK03541E)
eller
Emnekursus A (Fagelementkode HMØK03711E)
eller
Emnekursus B (Fagelementkode HMØK03721E)

Består mindst kommunikativ 1
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5