HHEA01261U  HEB, Moderne jødiske identiteter

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Jewish Identities

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag, Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk ærkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller BA Tilvalg 2007-studieordning i Hebraisk eller KA 2008-studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund.
Kursusindhold
Dette kursus Generel viden om moderne jødiske identiteter (Europa, Israel og USA primært) og metodiske problemstillinger, der knytter sig til diasporabegrebet, assimilationsbevægelser, integrationspraksisser og jødisk filosofi og ideologiske forandringsprocesser.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Moderne jødiske identiteter (Fagelementkode HHEB01261E)
eller
BA Tilvalg 2007-studieordning:
Moderne jødiske identiteter (Fagelementkode HHEB10031E)
eller
KA 2008-studieordning:
Religion i Mellemøsten (Fagelementkode HMØK03681E)
Emnekursus A (Fagelementkode HMØK03711E)
Emnekursus B (Fagelementkode HMØK03721E)

Består mindst kommunikativ 1
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5