HHEA01232U HEB, Kommunikativt hebraisk 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Communicative Hebrew 2

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller BA tilvalg 2007 i Hebraisk.
Kursusindhold

Der arbejdes med både hebraisk grammatik, semantik, syntaks og fonetik samt oversættelsesteknik med henblik på udvikling af den studerendes kommunikative kompetencer i hebraisk, dvs. tale-læse- og skrivefærdigheder. Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Kommunikativt hebraisk 2 (Fagelementkode HHEB01231E)
eller
BA Tilvalg 2007-studieordning:
Oversættelse, grammatik og pragmatik (Fagelementkode HHEB10061E)

Bestået Hebraisk propædeutik A og B
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 219
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 275