HHEA01221U HEB, Mundtlig fremstilling i Hebraisk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Oral Hebrew Language Proficiency

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller BA 2007-studieordning i Hebraisk.
Kursusindhold

Der arbejdes primært med samtale og mundtlig fremstilling. Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Mundtlig fremstilling i Hebraisk (Fagelementkode HHEB01221E)
eller
BA Tilvalg 2007-studieordning:
Oversættelse, grammatik og pragmatik (Fagelementkode HHEB10061E)

Bestået Hebraisk propædeutik A og B
Holdundervisning
Undervisning kører under kommunikativt hebraisk 2
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 109,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 137,5