HHEA01211U HEB, Moderne jødisk historie og staten Israel

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Jewish History and the state of Israel

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007
Kursusindhold
Kurset sigter mod at forøge den studerendes videnskompetencer og analytiske kompetencer vedrørende moderne jødisk historie og samfundsudviklinger. Der fokuseres på forandringer med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige og videnskabsteoretiske begreber som assimilation, sekularisering, kollektive identiteter, etnicitet, konstruktion, historie, nationale identiteter, religiøse bevægelser og diaspora. Periodemæssigt drejer det sig om det 19. og 20. årh. Kurset fokuserer endvidere på Israels historie fra 1948 og til i dag. Særligt zionismen og post-zionismen. Målet med kurset er, at give de studerende analytiske forudsætninger til at undersøge komplekse historiske problemstillinger.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Moderne jødisk historie og samfund (fagelementkode HHEB01211E)
BA tilvalg 2007-studieordning:
Moderne jødisk historie og samfund med videnskabsteori
(fagelementkode HHEB10021E)
Efter aftale med underviseren
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5