HHEÆ01111U  HEB, Hebraisk Propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Hebrew Propædeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold
En intensiv introduktion til moderne hebraisk, som det tales i Israel i dag. Undervisningen anvender både tekster, lyd og billeder (film) og foregår både på dansk og hebraisk. De studerende inddrages gennem samtale på dansk og hebraisk og gennem mindre hjemmeopgaver
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Propædeutik A (fagelementkode HHEB01111E)
Efter aftale med underviseren
Ingen forudsætningskrav til dette kursus
Undervisningen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Dansk og hebraisk sprog
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5