HHEÅ01261U ÅU HEB Moderne jødiske identiteter (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Jewish Identities

Kursusindhold
Dette kursus Generel viden om moderne jødiske identiteter (Europa, Israel, den arabiske lande, USA primært) og metodiske problemstillinger, der knytter sig til diasporabegrebet, assimilationsbevægelser, integrationspraksisser og jødisk filosofi og ideologiske forandringsprocesser
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.