HGRB01081U GRÆ, Græsk sprog 3

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Greek Language 3

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold
Praktisk sprogind­læring gennem ekstensiv læsning af sværere græsk tekst, samtale og mundt­lige oplæg på græsk samt udarbejdelse af skriftlige referater og øvelser i fri skriftlig udtryksfærdighed på græsk.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Græsk Sprog 3 (Fagelementkode HGRB01081E)
Meddeles senere
Bestået Græsk sprog 2
Holdundervisning, evt. i kombination med internetbaseret fjernundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 7
  • Forberedelse
  • 363,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5