HGRB01051U GRÆ, Grækenlands kultur/samfundsforhold

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Culture or/and Society of Modern Greece

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010
Kursusindhold
Gennemgang af Grækenlands moderne kulturelle og samfundsmæssige udvikling med fokus på processerne i dannelsen af kollektive identiteter i græsk kontekst
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Grækenlands kultur/samfundsforhold (Fagelementkode HGRB01051E)
Meddeles senere
Bestået Græsk propædeutik B og bestået Grækenlands historie og litteratur fra ca. 1800 til i dag.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse