HGRB01041U GRÆ, Græsk sprog 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Greek Language 1

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010
Kursusindhold
Læsning af græske tekster med henblik på grammatisk analyse, oversættelse til dansk og lettere samtale på græsk.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: 
Græsk sprog 1 (Fagelementkode HGRB01041E)
Meddeles senere
Bestået Græsk propædeutik B
Holdundervisning, evt. i kombination med internetbaseret fjernundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1,5
  • Forberedelse
  • 369
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse