HGRA01094U GRÆ, Konstantínos Kaváfis (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Constantine Cavafy

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010 eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Grækenlandsstudier 2008-ordningen
Kursusindhold
Der læses digte og essays af Konstantínos Kaváfis, og forfatterskabet diskuteres ud fra sin kulturhistoriske placering og ud fra sin indflydelse på senere græsk og international kultur. Endvidere indgår analyse af de enkelte digte som et element i undervisningen.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HGRB01091E)
Tema 4b Valgfrit emne (fagelementkode HGRB01101E) 
BA-projekt (fagelementkode HGRB01111E)

KA 2008-ordning:
Formidling (fagelementkode HGRK03072E)
Religion i Grækenland i mellemøstligt og balkanperspektiv (fagelementkode HGRK03102E)
Meddeles senere
Bestået Græsk sprog 3 (HGRB01081E)
Holdundervisning med forelæsninger, studenteroplæg, diskussion og opgaveskrivning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 14
  • Kollokvier
  • 14
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse