HGRA01093U GRÆ, Den historiske roman i Grækenland (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Historical Novel i Modern Greece

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010 eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Grækenlandsstudier 2008-ordningen
Kursusindhold
Gennemgang af Grækenlands moderne kulturelle og samfundsmæssige udvikling med fokus på processerne i dannelsen af kollektive identiteter i græsk kontekst
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HGRB01091E)
BA-projekt (fagelementkode HGRB01111E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Græsk emne med græske tekster (fagelementkode HGRB10101E)

KA 2008-ordning:
Græsk kultur og samfund (fagelementkode HGRK03022E)
Grækenlands historie i mellemøstlig perspektiv (fagelementkode HGRK03042E)
Grækenlands historie i balkanperspektiv (fagelementkode HGRK03052E)
Religion i Grækenland i melleøstlig og balkanperspektiv (fagelementkode HGRK03102E)
Meddeles senere
Bestået Græsk sprog 3 (BA-210-studieordningen: HGRB01081E) eller Skriftlig oversættelse af dansk tekst til græsk (TV-2007-studieordningen: HGRB10081E)
Holdundervisning med forelæsninger, studenteroplæg, diskussion og opgaveskrivning
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 8
 • Forberedelse
 • 185
 • Forelæsninger
 • 14
 • Kollokvier
 • 14
 • Projektarbejde
 • 186,5
 • Vejledning
 • 5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse