HGRA01092U GRÆ, Højreradikalisering og nationalisme i Sydøsteuropa med fokus på Grækenland

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Right Wing Radicalism and Nationalism in South-East Europe with focus on Greece

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller KA 2008-studieordning for Kandidatuddannelsen i Grækenlandsstudier
Kursusindhold
Forelæsningerne vil inddrage generel teori til forklaring af højreradikalisering, samt empirisk materiale med eksempler fra Grækenland og andre lande.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Balkanstudier:
Fordybelsesemne (fagelementkode HBAB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HBAB01101E)

Grækenlandsstudier:
Fordybelsesemne (fagelementkode HGRB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HGRB01101E)
BA projekt (fagelementkode HGRB01111E)

Russisk:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA-projekt (fagelementkode HRUB01111E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Balkanstudier: Valgfritemne (fagelementkode HØEB10031E)

KA 2008-ordning:
Grækenlandsstudier:
Græsk kultur og samfund (fagelementkode HGRK03022E)
Grækenlands historie i Balkanperspektiv (fagelementkode HGRK03052E)
Formidling (fagelementkode HGRK03072E)
Projektorienteret forløb (fagelementkode HGRK03082E)
Kursuskompendium  og artikler fra internettet
Forelæsninger og gruppearbejde med øvelser i opgaveskrivning
I alt 5 kursusgange
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 10
  • I alt
  • 10