HGRA01061U GRÆ, Græsk sprog 2 (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Greek Language 2

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010 eller
Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Grækenlandsstudier 2007-ordningen
Kursusindhold
Øvelser i oversættelse til græsk af danske tekster fra forskellige genrer.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: 
Græsk sprog 2 (Fagelementkode HGRB01061E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Skriftlig oversættelse af dansk tekst til græsk (fagelementkode HGRB10081E)
Meddeles senere
Bestået Græsk sprog 1 (BA-2010-studieordningen: HGRB01041E) eller Skriftlig oversættelse af græsk tekst til dansk (TV-2007-studieordningen: HGRB10061E)
Elementær viden om almen grammatik
Holdundervisning, evt. i kombination med internetbaseret fjernundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • Forberedelse
 • 365,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 14
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse