HGRÆ01021U GRÆ, Græsk propædeutik B (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Greek Propaedeutics B

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010
Kursusindhold
Teoretisk indføring i det græske sprogs grundlæggende grammatik - morfologi og syntaks - med skriftlige og mundtlige øvelser
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Græsk propædeutik B (Fagelementkode HGRB01021E)
Digitalt undervisningsmateriale, som stilles til rådighed via KU’s virtuelle læringsmiljø, Absalon.
Bestået Græsk propædeutik A (2010-BA-studieordningen: HGRB01001E)
Holdundervisning, evt. i kombination med internetbaseret fjernundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1,5
 • Forberedelse
 • 327
 • Forelæsninger
 • 28
 • Kollokvier
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 412,5