HGRÆ01001U GRÆ, Græsk propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Greek Propaedeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010
Kursusindhold
Introduktion til det græske sprogs alfabet, udtale og elementære grammatik, gennem teori, gennemgang af simple tekster og øvelser i elementær mundtlig kommunikation på græsk med henblik på opøvelse af et basalt passivt og aktivt ordforråd på græsk.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Græsk propædeutik A (Fagelementkode HGRB01001E)
Udleveres af underviseren
Holdundervisning, evt. i kombination med internetbaseret fjernundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 355,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5