HGRÅ01021U ÅU GRÆ, Græsk propædeutik B (efterår 2013 og forår 2014)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Greek Propaedeutics B

Uddannelse
Udbydes efter studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Systematisk, teoretisk grammatikindlæring med tilhørende øvelser
Målbeskrivelser

BA 2010-Studieordningen (som justeret 2013):  Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i Grækenlandstudier (Fagelementkode HGRB01021E)

Digitalt tilgængeligt materiale, som stilles til rådighed via KU’s virtuelle læringsmiljø.
Forhåndkundskaber i moderne græsk svarende til studieordningens (som justeret 2013) fagelement HGRB01001E: Græsk propædeutik A (15 ECTS). Disse forkundskaber dokumenteres via faglig kontakt med den kursusansvarlige, til hvem henvendelse kan rettes mhp. afklaring herom.
Elementært kendskab til almen grammatik (morfologi og syntaks)
Internetbaseret fjernundervisning, suppleret af 1-2 lørdagsseminarer pr. semester
Første lørdagsseminar afholdes på Grækenlandstduiers adresse, den 31. august 2013. Klokkeslæt og varighed (som er afhængigt af deltagerantal) meddeles senere. Øvrige lørdagsseminarer aftales på holdet.
- Kurset gennemføres over to semestre (efterår 2013 – forår 2014) med eksamen i sommerterminen 2014.
- Kurset giver – ved beståelse af den afsluttende eksamen - mulighed for indskrivning på de øvrige fagelementer som tompladsstuderende mhp.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning