HFRB0T021U Fransk - Fransk sprog i et norm- og variationsperspektiv

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

French language in a norm and variation perspective

Kursusindhold

I kursuset vil vi beskæftige os med fransk sprog i et norm- og variationsperspektiv. Vi vil tage udgangspunkt i de 5 dimensioner for sproglig variation (tid, sted, social baggrund, situation, tale vs. skrift) og derefter især fokusere på de to sidstnævnte. Vi vil arbejde med såvel fonetiske som leksikalske og grammatiske fænomener, der er situationsafhængige. Således ser vi i kurset både på e-caduc, liaison og nonstandard versus standard ordforråd, samt på prototypiske strukturer i spontant talesprog (fx kløvninger og dislokationer) og i formelt skriftsprog (fx absolutte konstruktioner, inversion). Kurset indebærer ligeledes arbejde med informationsstruktur, personlige pronominer (herunder refleksive pronominer samt en og y), neutrale og indefinitte pronominer og nægtelser.

Endelig vil vi arbejde med sproglig høflighed på fransk, herunder tiltaleformer og social etikette i interaktion med franskmænd.

Øvelser vil indgå som en central del af forløbet. Der afleveres opgaver i løbet af semestret.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet