HFRA0T031U Fransk - Litteratur og idéer og Tekstanalyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literature and ideas and Text analysis

Kursusindhold
 • i Litteratur og idéer: Forløbet er en gennemgang af det moderne Frankrigs kultur- og idé- og litteraturhistorie fra 1871 til i dag. Kurset er kronologisk opbygget og struktureret omkring særlig vigtige temaer og begivenheder, der i undervisningen bliver belyst både historisk, litterært og idéhistorisk. Mulige temaer kan være Pariserkommunen, den store krig, Frankrig i 2. verdenskrig, etik og engagement i 50'erne, maj 68, det postdemokratiske samfund.

 

 • ii Tekstanalyse: Forløbet er en integreret del af forløbet litteratur og idéer, men fokus er mere præcist på præsentation af moderne litteraturteori og på analyser af nyere litterære tekster. Det er karakteristisk for Frankrig, at overgangen mellem litteratur, retorik, teori, filosofi og politik er glidende, og det er intentionen, at teksterne i kurset skal kunne rumme og forstås i disse forskellige dimensioner
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • Forberedelse
 • 0
 • Forelæsninger
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet