HFRA0T011U Fransk - Sprog og tekster i brug 1: Praktisk sprog og sprogstruktur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language and text in use 1: Practical language and language structure

Kursusindhold
Praktisk sprog 1
På baggrund af aktuelle fransk samfundsforhold arbejdes praktisk med de fire sprogfærdigheder, med vægt på det receptive (lytte og læse). I løbet af kurset indsamles materiale til presseportefolio, som skal godkendes af underviseren. Derudover øves små resuméer af læste tekster, hvoraf mindst et skal være godkendt af underviseren. I timerne trænes også i lytteforståelse og sidst i forløbet ville denne færdighed blive afprøvet i form af skriftlige indholdsspørgsmål i forbindelse med undervisningen. Mindre grammatik- og oversættelsesøvelser indgår i undervisningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet