HFRA00781U Fransk - Grammatik og oversættelse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

French - Grammar and translation

Kursusindhold
i Grammatik:
I dette kursus vil vi beskæftige os med den franske verbalsyntaks med fokus på personbøjede (finitte) og ikke-personbøjede (infinitte) verber. Det vil i praksis sige, at vi arbejder med regler for valget mellem indikativ og konjunktiv, imparfait og passé simple, brugen af de franske tempusformer sammenlignet med de danske samt brugen af infinitiv, præsens participium/gérondif og perfektum participium, herunder hjælpeverber og diatese, ligeledes sammenlignet med dansk sprogbrug. Desuden vil vi beskæftige os med de størrelser, der kan optræde sammen med et substantiv, f.eks. artikler og adjektiver og reglerne for disses placering og brug. Endelig vil vi arbejde med udvalgte grupper af franske pronominer, som typisk volder danskere problemer med hensyn til form og anvendelse (possessive, demonstrative, spørgende, relative pronominer). Øvelser vil indgå som en central del af forløbet. Der afleveres grammatiske opgaver i løbet af semestret.

Undervisningen foregår på basis af en grundbog i fransk grammatik for universitetsstuderende valgt af underviseren, fx Rasmussen, J. og L. Stage (1993 eller senere): Moderne fransk grammatik eller Pedersen, J., E. Spang-Hanssen og C. Vikner (1996 [1980]: Fransk Grammatik. Dertil evt. supplerende materiale.

 

ii Oversættelse fransk-dansk:
I dette kursus vil beskæftige os med at oversætte franske tekster til dansk, idet vi forsøger at arbejde systematisk med de hyppigst forekommende syntaktiske og brugsorienterede forskelle mellem fransk og dansk. Vi vil desuden arbejde med relevante oversættelsesstrategier i forhold til det intenderede oversættelsesprodukt. I kurset vil der indgå regelmæssige øvelser, oversættelsesopgaver og opgaver med oversættelsesstrategisk kommentar.

  

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse