HFRA00771U Fransk - Tale- og skrivefærdighed

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

French - Oral and written proficiency

Kursusindhold

 

Praktisk sprog 2 

På baggrund af kulturelle eller samfundsfaglige emner arbejdes praktisk med de fire sprogfærdigheder, med vægt på det produktive (tale og skrive). I løbet af kurset arbejdes i grupper med henblik på en mundtlig fremlæggelse om et af de behandlede emner. Desuden udarbejdes i grupper essays om emnerne. I timerne trænes også præsentationsteknik, fx med power-point med henblik på mundtlig sprogproduktion. Mindre skriftlige øvelser med grammatisk og sprogligt fokus indgår i undervisningen.

Undervisningssprog: Primært fransk.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse