HFRÅ00481U ÅU Fransk - Modul 8: Det moderne fransktalende samfund og skriftligt fransk, herunder oversættelse dansk-fransk (7,5 ECTS) og Skriftligt fransk, herunder oversættelse dansk-fransk (7,5 ECTS) (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU Fransk - Modul 8: Det moderne fransktalende samfund og skriftligt fransk, herunder oversættelse dansk-fransk (7,5 ECTS) og Skriftligt fransk, herunder oversættelse dansk-fransk (7,5 ECTS)

Kursusindhold
Samfundsfag

Les thèmes du cours seront organisés pour rendre compte et comprendre les institutions et les mouvements qui forment la société française, d'ordre politiques, sociaux et économiques.
Participation active concrétisée par un livre de bord, projet de groupe écrit et présentation orale.


Skriftlig fransk og oversættelse

Det er formålet med kurset at den studerende bliver i stand til at oversætte en middelsvær dansk tekst til et dækkende og korrekt fransk,
og kan udtrykke sig nuanceret, grammatisk korrekt og kommunikativt hensigtsmæssigt på fransk. Kurset bygger videre på den opnåede viden om forskelle
mellem dansk og fransk fra Modul V samt om fransk grammatik og sproglig variation, der er opnået under de relevante dele af Modul I, Modul III og Modul V.
Med hensyn til skriftlig fremstilling bygger fagelementet videre på den skriftlige formidlingstræning, der er grundlagt i modul II, men som er løbende videreudbygget
gennem skriftlige hjemmeopgaver og eksamensformer studiet igennem. 
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet