HFNK03231U Oversættelsesvidenskab

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Translation studies

Kursusindhold

Den studerende har kompetence til at forholde sig til kildesprogets nuancer og kildeteksternes stilistiske variationer og kan på baggrund af dette producere selvstændige og idiomatisk korrekte oversættelser, der afspejler kildeteksternes stil, tone og genre. Han/hun har desuden indsigt i oversættelsesvidenskabens teorier og problemstillinger.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende fx gennem
studenteroplæg, gruppearbejde mm.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Bunden skriftlig hjemmeopgave med efterfølgende bunden,
mundtlig dialog.